Nyt fra DLO - DLO søger studentermedhjælp

Torsdag d. 23. juni 2022

Kan du lide at systematisere, ordne og effektivisere? Er du løsningsparat og har lyst til at være med til at udvikle en endnu bedre servicering af daginstitutioner i hele landet? Så er du måske DLOs nye studentermedhjælp.


Opgaverne er:
- Bistand til vores lille sekretariat med at servicere DLOs mange medlemmer, som er selvejende og private daginstitutioner og deres paraplyorganisationer. Det betyder især:
- Løbende opdatering og organisering af DLO medlemsdatabase og maillister
- Fakturering og andre administrative opgaver, fx telefonpasning og pakning af velkomstbreve til nye medlemmer, sekretærfunktion ved onlinemøder, herunder varetage tilmeldinger mv.
- Forefaldende praktiske opgaver, fx i form af mødeafrydning og lettere rengøring
- Skrive, analyse- organiserings- og researchopgaver efter evne.


Du er:
Studerende i gang med bachelor (eller en student, der venter på at blive optaget) og søger studierelevant erhvervserfaring (til fx politik og administration, CBS eller kommunikationsstudier).
Udpræget systematisk og velorganiseret, samt evner at arbejde selvstændigt.
Serviceminded i forhold til at påtage dig mange slags opgaver og klar til at indgå smidigt i et travlt og trangt sekretariat.
Stærk på IT og kan let lære at navigere i en elektronisk medlemsdatabase (C5)


Vi er:
Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO, er en interesseorganisation for børnehaver og vuggestuer. Vi er et lille sekretariat, der løser en bred vifte af opgaver fra organisations-administration, medlemsservice og rådgivning til politisk interessevaretagelse. Vi er midt i en udviklingsproces, hvor der er rig mulighed for at bidrage til effektivisering og forbedring.
Sekretariatet er beliggende i en Kontorhotel i Valby, der bebos af en række små og innovative virksomheder. Ugentlig arbejdstid er ca. 5-8 timer og kan variere efter aftale.


Send en ansøgning senest den 10 august 2022 til sekretariatschef Tanja Krabbe på dlo@dlo.dk. Vi holder samtaler medio august og forventer at ansætte rette kandidat umiddelbart derefter. Har du spørgsmål om stillingen, kan du skrive på dlo@dlo.dk.