Nyt fra DLO - Et mangfoldigt dagtilbudsudbud bidrager positivt til samfundet

Fredag d. 14. oktober 2022

Vi skal have transparens og ens regnemetoder så forældre i private dagtilbud kan få sikring for at deres børn passes på samme økonomiske grundlag som i andre daginstitutioner. Et mangfoldigt dagtilbudsudbud bidrager nemlig positivt til samfundet.


DLO kommer til at forfølge at politikerne sikrer ordentlige driftsvilkår for både private daginstitutioner og private pasningsordninger, det siger Tanja Krabbe til OPS-Indsigt.

 

Her nævner hun også DLOs bud på tre tiltag, der vil sikre ordentlige driftsvilkår for alle typer af dagtilbud:

  • Transparens og ens regnemetoder i de kommunale tilskud til daginstitutionerne på tværs af kommunegrænser.
  • Bygningstilskud der giver reel mulighed for at oprette nye dagtilbud
  • En uafhængig klageinstans der kan behandle uenigheder mellem dagtilbuddene og den kommunale forvaltning.

Læs artiklen her.