Nyt fra DLO - Husk børnene i Regeringsgrundlaget

Mandag d. 12. december 2022

I disse dage lægges der sidste hånd på et nyt regeringsgrundlag. 

 

DLO opfordrer til at huske børnene. Danske børn tilbringer mange dage om ugen i daginstitution. For at bekæmpe den stigende mistrivsel blandt børn og unge skal vi sikre, at de små børn får en ordentlig start på livet med tilstrækkelig voksenkontakt til at stimulere selvværd, sociale kompetencer og robusthed. DLO har fire konkrete forslag:

  1. Mere personale i daginstitutionerne. Vi ønsker minimumsnormeringer i praksis, ikke kun på papiret.
  2. Mindre topstyring. Vi ønsker en ’fingrene væk’-grænse for, hvor meget forvaltningen skal regulere og bestemme over dagligdagen ’på gulvet’. Det giver mere tid til børnene og mere arbejdsglæde, som igen gavner børnene. 
  3. Stop besparelser på børn med særlige behov. Alle kommuner skal lytte til den pædagogfaglige vurdering og leve op til dagtilbudslovens krav om, at børn skal modtage den støtte, de har behov for.
  4. Tag forældrenes valg alvorligt. Mange forældre i landdistrikterne og små bysamfund har brug for at kunne bevare nære pasningsmuligheder som fx private daginstitutioner og private pasningsordninger.

DLOs sekretariatschef Tanja Krabbe skriver mere i det her indlæg: https://www.altinget.dk/boern/artikel/dlo-en-ny-regering-maa-saette-en-fingrene-vaek-graense-for-topstyring-af-daginstitutionerne