Nyt fra DLO - Ny undersøgelse: Besparelser rammer børnene

Torsdag d. 9. marts 2023

Pressemeddelelse:

Daginstitutionernes organisation: Besparelser går ud over børnene

 

Den økonomiske krise presser dagtilbuddenes budgetter, og midlerne til minimumsnormeringer når mange steder ikke ud til børnene. Ny undersøgelse viser, at nødvendige sparetiltag rammer dér, hvor børnene mærker dem allertydeligst.

 

Madvarer og pædagogiske aktiviteter er noget af det, som institutionerne skærer i, når der skal spares.  Også antallet af varme hænder i institutionerne rammes. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som DLO har foretaget blandt sine medlemmer.

 

Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO, rådgiver børnehaver og vuggestuer landet over. Organisationen får ofte henvendelser om bekymringer for økonomien i daginstitutionerne og har derfor undersøgt, hvad inflation og tilbagevendende kommunale besparelser har betydet for dagliglivet i institutionerne.

 

Øgede udgifter betyder besparelser

Daginstitutionerne oplyser, at det primært er forbrugsudgifter som el, vand og varme, som er steget, samt madvarer og produkter som bleer, hygiejnepapir mv. Flere henviser også til, at priser på forsikring og håndværkerydelser er steget.  Dertil fortæller nogle institutioner, at lønudviklingen og den samlede lønudgift i forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringer ikke dækkes tilstrækkeligt af de tilskud, der tildeles fra de kommunale budgetter.

 

Besparelser kan mærkes

Budgettet i en daginstitution rummer stort set ingen områder at spare på. I hvert fald ikke uden at det samtidig får konsekvenser for driften og i mange tilfælde de udgiftsposter, som giver kvalitet i børnenes og personalets nære miljø. I undersøgelsen oplyser institutionerne, at de i overvejende grad sparer på forbrugsudgifter, pædagogiske aktiviteter og madvarer.

 

Konsekvenser for både børn og personale

Madvarer, forbrugsudgifter og pædagogiske aktiviteter er områder, hvor børnene direkte mærker konsekvenserne i deres hverdag. Derfor vækker undersøgelsens resultater bekymring hos DLO for den kvalitet, børnene oplever i deres daginstitution. Men besparelserne får også betydning for personalet, som i forvejen er ramt af rekrutteringsproblemer. Sekretariatschef Tanja Krabbe uddyber:

-        Vi er nødt til at erkende, at der ikke i dagligdagen er de forbedringer, som mange har troet var på vej på grund af minimumsnormeringer. Tværtimod er daginstitutionerne nødt til at spare både på personale og på pædagogiske aktiviteter. Det har selvsagt stor betydning i børnehøjde.

-        Flere daginstitutioner oplyser, at medarbejderne i højere grad er alene om arbejdet i ydertimerne. Læg dertil et reduceret vikarbudget, hvilket giver ringere muligheder for at tilkalde afløsning, når det er nødvendigt. Det har selvfølgelig også betydning for det arbejdsmiljø personalet oplever, og risikerer dermed at forværre rekrutteringsudfordringerne, siger Tanja Krabbe.

 

For mere information kontakt:

Sekretariatschef Tanja Krabbe

Tlf.: 7027 5520/ 9339 9065

Tanja@dlo.dk