Nyt fra DLO - Pressemeddelelse: DLO afviser anbefaling om obligatorisk sprogtest i børnehaven

Tirsdag d. 9. maj 2023

Pressemeddelelse: 

 

Daginstitutionernes organisation afviser anbefaling om obligatorisk sprogtest i børnehaven 

 

Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO,  er ikke enig i Reformkommissionens anbefaling af obligatoriske sprogtest af alle treårige. Reformkommissionen anbefaler obligatoriske test, fordi børn, der har dårlige sprogfærdigheder i 2 års alderen, også viser sig at have faglige udfordringer i folkeskolen.  

 

DLO er enig med kommissionen i, at en tidlig indsats med sprogstimulering er vigtig. DLO mener dog, at pædagogerne i kraft af deres uddannelse er godt rustet til at blive opmærksomme på sproglige udfordringer for det enkelte barn. Nogle pædagoger har endda taget efteruddannelse for at specialisere sig netop i sprogudvikling.

 

Forudsat, at der er nok pædagoger i institutionen, vil personalet derfor allerede i kraft af deres uddannelse være i stand til at opdage, om et barn har brug for sproglig stimulering, eller om der er så meget tvivl om barnets niveau, at man bør foretage en test af det konkrete barn. Men at kræve sprogtest af alle børn, vil kostebetragtelige ressourcer til at teste børn, som ikke har behov for det. Sekretariatschef i DLO, Tanja Krabbe uddyber:  

  • Man skal gøre sig klart, at sprogtest er tidskrævende. Der kommer til at mangle en pædagog på stuen den formiddag, og det går ud over de andre børn og hele læringsmiljøet. De børn, hvor der er tvivl om deres sproglige niveau, skal helt klart testes. Men det skal være en prioritering, som man foretager lokalt, og med kendskab til børnegruppens samlede behov og ressourcer til rådighed.” Tanja Krabbe uddyber: 

  • Selvom der politisk lige nu er en fortælling om, at det ser fint ud med normeringerne, så er virkeligheden, at personalet mange steder er pænt presset. Som niveauet er nu, skal alle hænder på dæk til kerneopgaven: Nærvær og pædagogisk stimulering af børnene. Og de i dén opgave indgår naturligvis også sproglig stimulering. Børnene har ikke brug for, at personalet er væk til mere administrativt arbejde end højst nødvendigt. 

Tanja Krabbe peger også på, at en anbefaling om test af alle treårige ikke rimer på Regeringens ønske om at skære ned på administrative opgaver og at sætte velfærdsinstitutionerne fri: 

  • Regeringen og kommunerne bør vise den enkelte daginstitutionsleder og pædagogerne tillid, for de er fint fagligt kapable til at vurdere børnene. Man skal lave færre fælles regler, ikke flere, og lade den enkelte daginstitution fokusere på de pædagogiske indsatser, der er behov for i netop deres børnegruppe.  

DLO er dog enig med reformkommissionen i, at det er vigtigt at investere i børnene tidligt i stedet for at rykke ud med lappeløsninger senere: 

 – Kommunalpolitikerne burde prioritere daginstitutionernes rammevilkår højere end de gør i dag. De har fået store poser af penge fra Christiansborg til bedre normeringer, men pengene lander oven i mange års besparelser, som også fortsætter fx i år. Antallet af personale i en daginstitution er ikke eneste faktor for den pædagogiske kvalitet, for deres kompetencer, institutionernes organisering og de fysiske rammer har også kæmpe betydning. Men tilstrækkelig voksenkontakt er en forudsætning for en ordentlig pædagogiske kvalitet og dermed børnenes trivsel mere generelt. Trivsel har også betydning for sprogudvikling”, siger Tanja Krabbe. 

 

Kontakt: 

Formand for DLO Eva Djurhuus 27 52 51 44  

Sekretariatschef Tanja Krabbe 93 39 90 65