Nyt fra DLO - Pressemeddelelse: DLO: Tag ansvar for de små børns trivsel

Torsdag d. 11. maj 2023

 

Pressemeddelelse: DLO vil have kommunalpolitikerne til at tage ansvar for de mindste børns trivsel

 

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde torsdag aften en stor undersøgelse af kvaliteten i de danske dagtilbud. Undersøgelsen viser, at 38% af de undersøgte kommunale dagtilbud er utilstrækkelig. 49% af de undersøgte dagtilbud har en ’tilstrækkelig kvalitet’, en kategori, hvor kvaliteten ikke er god nok til fx at løfte et barn fra et udsat hjemmemiljø. Kun 13% af de undersøgte dagtilbud har en ’god kvalitet’. Hos de kommunale dagplejere er udfordringerne endnu mere markante. Resultatet er rystende, men ikke overraskende, vurderer daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO:

 

”Vi har en kæmpe trivselskrise blandt børn og unge i Danmark. Det er åbenlyst, at man er nødt til også at se på forholdene for de mindste børn. Daginstitutionerne er første fase i livet, hvor børnene opholder og udvikler sig i mange timer hver dag, adskilt fra deres primære omsorgspersoner. Kvaliteten af den voksenkontakt, de møder her, og af den pædagogiske kvalitet i det hele taget, er selvsagt ekstremt vigtig. Vi har længe vidst, at investering i børnenes udvikling er mest virkningsfuld, jo tidligere det sker. Samtidig har vi i årtier oplevet, at der er strammet til omkring daginstitutionernes vilkår for at skabe god pædagogisk kvalitet” siger Sekretariatschef i DLO, Tanja Krabbe. Hun peger på især to faktorer, der presser personalet i daginstitutionerne:  

 

-        ”I de fleste kommuner er der blevet sparet på daginstitutionsområdet i årevis. Midlerne til minimumsnormeringer har for nylig afbødet besparelserne nogle steder, og der er nogenlunde samtidig med undersøgelsen ansat flere pædagoger. Men det skal jo ses i sammenhæng med, at personalet i årevis er flygtet fra området, fordi det har været for utilfredsstillende ikke at kunne levere det, man gerne vil. Det er en af årsagerne til, at daginstitutionerne har kæmpe rekrutteringsudfordringer lige nu. Undersøgelsen viser, at personalet har viden og intentioner i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan, så man kan ikke skyde på personalet. De gør virkelig en fantastisk indsats under de givne vilkår”, siger Tanja Krabbe. 

 

-        Vi hører fra rigtig mange daginstitutionsledere, at de oplever flere støttekrævende børn, som efter deres vurdering ikke får bevilget den støtte, der er brug for. For eksempel får man ikke længere bevilget ekstra personaletimer til særligt udadreagerende eller på anden måde udfordrede børn. Men får - med henvisning til inklusionsstrategier - i stedet gode råd til, hvordan man kan tilrette den pædagogiske praksis. Men lederne oplever, at den utilstrækkelige støtte går ud over hele børnegruppen og presser personalet. Man kan ikke se bort fra, at den type udfordringer kommer til at gå ud over den pædagogiske kvalitet samlet set, vurderer Tanja Krabbe. 

 

DLO opfordrer politikerne både på Christiansborg og især i kommunerne til at komme de små børn til undsætning:

 

-        ”Der er behov for at investere markant mere i de små børns hverdagsmiljøer, nemlig daginstitutionerne. Ellers ser vi ind i en mulig forværring af den i forvejen dårlige trivsel af børn og unge, og en langt dyrere regning at betale, både for det enkelte barn og deres familier, og for samfundet”, siger DLO’s sekretariatschef, Tanja Krabbe.

 

Kontakt:

Sekretariatschef Tanja Krabbe 93 39 90 65 eller

formand Eva Djurhuus 27525144