Nyt fra DLO - Pressemeddelelse: DLO advarer mod at spare på populære børnehaver

Fredag d. 8. september 2023

Populære børnehaver er igen i fare for sparekniven

Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO, advarer kommunerne mod at spare på de selvejende og private dagtilbuds tilskud. Ensidigt nedsættelse af tilskuddet til børnehaverne og vuggestuernes administrative opgaver er ifølge DLO i strid med dagtilbudsloven. Men fordi en enkelt kommune får år tilbage lykkes med at presse de selvejende institutioner i kommunen til en aftale, som institutionerne ikke reelt kunne sige nej til, kan flere kommuner nu få gode idéer til besparelser.

 

Ud over at ensidig nedsættelse af tilskuddet er i strid med loven, vil det får alvorlige konsekvenser for de ellers meget populære selvejende børnehavers fremtid.

 

Sekretariatschef i DLO, Tanja Krabbe, forklarer:

-          Tilskuddet til de selvejende børnehavers administrative opgaver er allerede langt lavere end hvad den kommunale forvaltning selv bruger på administration.

Tanja Krabbe uddyber:

-          De små institutioner har ikke mulighed for stordrift, men de er yderst økonomisk ansvarlige og nyder godt af et meget stort forældreengament. Det er virkelig helt urimeligt at skære mere ned, ikke mindst fordi det risikerer at gå ud over børnene, hvis der ikke er ordentlig styr på det børnehavens organisation.

-          Vi er bekymrede for, at de selvejende med for lille tilskud til administration er nødt til at tage pengene fra drift (dvs fra personaletimer, udflugter mv, alt det det kan mærkes hos børnene). Det kan blive en langsom udsultning.


Baggrund

Efter dagtilbudsloven skal laves en aftale med de selvejende dagtilbud, som selv forestår deres administration om et tilskud til at udføre de opgaver. Hvis der ikke allerede er en aftale med selvejende dagtilbud i kommunen, er der en ‘tilbagefaldsregel’ i loven om, at de så skal have 2,1% af de øvrige driftsomkostninger.

 

2,1% af øvrige driftsudgifter er en meget lavt sat procentsats. Kommunerne bruger selv efter egne beregninger typisk 6-10% på administration. Godgørende organisationer som Røde Kors mv. bruger omkring 5-9% på administration.

 

En bekymrende tendens

DLO ser nu, at nogle kommuner overvejer ensidigt at nedsætte administrationstilskuddet.  Hvidovre Kommune har nedsat det til 1,5 %, og nu er Frederiksberg inspireret til det samme i aktuelle budget forhandlinger. 

 

DLO har bedt Børne- og Undervisningsministeriet om at se på sagen.