Nyt fra DLO - Krav om minimumsnormeringer udskudt for private daginsitutioner

Onsdag d. 11. oktober 2023

 

DLO har arbejdet intenst gennem de seneste mange måneder for at skabe klarhed over efterlevelse af krav om minimumsnormering for private daginstitutioner. Det foreløbige resultat af arbejdet er, at børne- og ungeminister Mattias Tesfaye i dag har meddelt, at han vil fremsætte lovforslag i midten af november, der fjerner kravet for private daginstitutioner fra 2024.

 

Der kommer et krav om minimumsnormeringer fra 2025, men på denne måde har de private daginstitutioner rent faktisk mulighed for at vide, hvordan man skal overholde kravene. DLO vil blive inddraget i dette arbejde.

 

”Vi er i DLO meget glade på de private daginstitutioners vegne og er også godt tilfredse med, at politikerne ændrer i loven”, udtaler Sekretariatschef Tanja Krabbe.

 

Efterlevelse af krav om minimumsnormeringer for private institutioner ville være helt umulig fra 2024, da man ikke har kunnet få oplyst den kommunale gennemsnitlige normering, som ville være den, de private institutioner efter loven skulle efterleve.