Nyt fra DLO - Regeringen må stoppe forskelsbehandlingen af små børn, hvis de civile kræfter skal slippes løs

Mandag d. 30. oktober 2023

Hvis regeringen vil have civile kræfter til at løse velfærdsopgaver, er der behov for at skabe lighed mellem vuggestuebørnenes rammer i alle dagtilbud. Børn i civilt drevne vuggestuer er i dag dårligere stillet end andre vuggestuebørn, skriver Daginstitutionernes Lands-Organisations sekretariatschef Tanja Krabbe den 30. oktober i Altinget.

 

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har i det fælles regeringsprogram en målsætning om grundlæggende at forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på. Statsminister Mette Frederiksen har igen og igen slået fast, at økonomien ikke rækker til at sikre samme velfærd i fremtiden, hvis vi ikke ændrer måden, vi skruer velfærden sammen på.

 

Faktisk er det ikke kun nyskabende at lade civile kræfter træde til i udviklingen af velfærdsstaten. I Danmark har vi tradition for, at aktive borgere er med til at skabe det samfund, vi har opbygget gennem generationer. Både i byerne og i de mindre landsbysamfund er der masser af gode eksempler på engagement og initiativ, der bidrager til at forbedre hverdagslivet i lokalsamfundet.

 

På mange måder er de 568 private dagtilbud rundt omkring i landet et præmieeksempel på, at det giver god mening at lade lokalsamfund og ildsjæle byde ind på velfærdsopgaven. Modsat fordommene om private daginstitutioner som forbeholdt nogle få, er virkeligheden nemlig, at de private dagtilbud er kvalificeret børnepasning drevet af pædagogiske ildsjæle, forældrekredse og lokale netværk rundt omkring i landet.

 

Også her står ildsjælenes bidrag til det fælles gode på en lang tradition, som går længere tilbage, end da muligheden for private daginstitutioner blev indført i 2005. Mange daginstitutioner blev oprindeligt skabt af enkeltpersoner, foreninger, trossamfund og lokale fællesskaber.

 

Denne tilblivelse har skabt grobund for et mangfoldigt dagtilbudsudbud, som giver god mulighed for at lade forskellige pædagogiske tilgange og lokalt tilpassede traditioner udfolde sig. En mangfoldighed, der passer godt ind i den nuværende regerings målsætning om at sætte borgeren før systemet.

 

Forskelsbehandling af små børn
Skal civile kræfter også fremover kunne byde ordentligt ind på velfærdsopgaven i forhold til de mindre børn, er regeringen dog nødt til at rydde op i en alvorlig problematik omkring de populære civilt drevne dagtilbuds økonomi.

 

I årevis har vuggestuebørnene i disse dagtilbud nemlig fået ringere kommunale tilskud til deres pasning. Det gælder, selvom alle vuggestuer, uanset hvem der driver dem, skal leve op til samme krav til pædagogisk kvalitet, ligesom de har samme krav til indretning, legeplads, sikkerhed osv.

 

Dagtilbudsloven fastsætter, at forældrene betaler omkring 25 procent af, hvad det koster at have et barn i dagtilbud, mens kommunen yder et tilskud på omkring de 75 procent. En særlig bestemmelse i dagtilbudsloven betyder dog, at vuggestuebørnene i de private dagtilbud oftest får mærkbart mindre tilskud end deres fremtidige venner i alle andre vuggestuer.

 

Læs artiklen på Altinget