Nyt fra DLO - Ny lønaftale kræver efterregulering af tilskud til private dagtilbud

Fredag d. 26. april 2024

Den seneste lønregulering under trepartsforhandlingerne og OK24 har medført lønstigninger inden for det kommunale dagtilbudsområde. DLO mener, at pædagoger i de private daginstitutioner skal have samme overenskomstforhold som i andre daginstitutioner. Derfor er der nu indgået lønaftale med BUPL, som svarer til den kommunale aftale.  


Den store lønudvikling på det offentlige område har dog vist en usikkerhed omkring de kommunale tilskud til de private daginstitutioner, som giver store udfordringer for forældrenes frie valg af dagtilbud. Private dagtilbud modtager kommunale tilskud pr. barn baseret på de budgetterede omkostninger ved kommunal pasning. Derfor skal tilskuddene nu genberegnes for at være retvisende, og foreløbig er der ikke kommet klare meldinger om, at det rent faktisk sker


Dagtilbudsloven forudsætter, at kommunerne udbetaler et retvisende tilskud til private dagtilbud. Derfor vil vi meget gerne se en melding fra regeringen, der betrygger os i, at vores private medlemsinstitutioner kan få det tilskud, de skal have for at kunne betale den rette løn til deres medarbejdere. Det handler egentlig ikke om regeringens og kommunernes mellemværende efter trepartsforhandlingerne, men om at kommunerne skal udbetale et tilskud, der er retvisende, ” udtaler sekretariatschef Tanja Krabbe.

 

Private dagtilbud spiller en væsentlig rolle i kommunernes opfyldelse af deres forsyningsforpligtelse, men en fortsat stabil drift uden store ekstraregninger til forældrene kræver, at der skabes sikkerhed de kommunale tilskud, også når udgiftsniveauet ændrer sig i løbet af året, som det gjorde med Corona og nu med trepartsforhandlingerne.

”Vi har haft mange gode dialoger med politikere, men vi har brug for en klar melding fra KL til kommunerne. Vi mener kun det er rimeligt, at kommunale udgifter på dagtilbudsområdet skal fordeles ligeligt til alle børn uanset institutionens driftsform,” udtaler sekretariatschef Tanja Krabbe.

 

Overenskomsten indgået med BUPL er indgået i et forhandlingsfællesskab med Børneringen, FOBU og SPIA. Spørgsmålet om genberegning af tilskuddet pr. barn angår alle private daginstitutioner i hele landet. 

 

Læs mere om lønaftalen under Rådgivning