Nyt fra DLO - Valg den 5. juni 2019 - få vigtige input fra DLO

Tirsdag d. 7. maj 2019

DLO bidrager til valgkampen med faktuelle oplysninger og vurderinger af daginstitutionsområdet, normeringer og driften af selvejende og private daginstitutioner.

 

Læs her DLOs debatindlæg i JP fra den 16. april 2019 og pressemeddelelse fra den 10. april 2019,

begge om  bureaukrati og overstyring på dagtilbudsområdet. 

 

Se her DLOs opgørelse af, hvor meget tid personalet i en daginstitution bruger på andet end kerneopgaven med børnene.

 

Læs også et forsvar for de private daginstitutioner, der drives af ildsjæle og for selvejet der er truet, fx på fritidshjemsområdet.

 

Her er væsentlige spørgsmål, som DLO anbefaler at stille politikerne ved lokale valgmøder: 

 

  • Vil du sikre flere voksne pr. barn i vuggestuer og børnehaver? Hvordan?
  • Vil du stille krav om mere nærvær til det enkelte barn ved at kommunerne mindsker bureaukrati og overstyring? 
  • Vil du sikre, at forældre og ildsjæle også fremover kan drive daginstitutioner uden kommunal detaljestyring, ved at bevare muligheden for at drive daginstitution som selvejende (med driftsoverenskomst), eller som privat leverandør af dagtilbud?
  • Vil du kræve af kommunerne, at de samarbejder bedre med de selvejende og private dagtilbud, så vi sikrer lige muligheder for alle børn, fx i forhold til støtte ved særlig behov og ved overgange til skole?
  • Vil du arbejde for at tilsynet med daginstitutionerne bliver uafhængigt fra den kommunale forvaltning, så kommunerne ikke både skal være dem der giver tilskud og dem der fører tilsyn?

Hvis du vil se partiernes holdninger til daginstitutionsområdet kan du få svar gennem BUPLs spørgsmål her

 

Følg med her på siden, som løbende vil blive opdateret.