Pressemeddelelse - Private daginstitutioner drives af ildsjæle

Tirsdag d. 9. april 2019

PRESSEMEDDELELSE

 

Stigende antal private daginstitutioner skyldes kommunale spareøvelser og overdrevent bureaukrati. De ‘private’ daginstitutioner drives af ildsjæle, der vil bidrage til det lokale fællesskab og ønsker at drive daginstitution uden overdrevent bureaukrati.

 

Mandag Morgen beskriver i flere artikler d. 8. april 2019, at der er kommet langt flere private daginstitutioner de seneste år. I realiteten er de ‘private daginstitutioner’ ikke særlig private. De udgøres primært af forældredrevne institutioner, der har taget over, hvor kommunen har givet op, eller som har frigjort sig fra en for stram driftsaftale med kommunen.

 

For meget bureaukrati

“Vi har opgørelser, der viser, at personalet i en daginstitution nemt kan bruge halvdelen af deres arbejdstid på at udfylde skemaer, evaluere og indrapportere til diverse undersøgelser krævet af den kommunale forvaltning. Til sidst får lederen og forældrekredsen nok og søger i stedet om at blive godkendt som private leverandører af dagtilbud. Simpelthen for at blive fri for bureaukrati”, siger Tanja Krabbe, sekretariatschef i Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO.

 

DLO har især mange selvejende og private daginstitutioner som medlemmer, og har i årevis set, hvordan daginstitutioner med driftsoverenskomst, i stedet bliver private leverandører.

 

“Det er ikke kun evaluering og dokumentation, der begrænser den lokale ledelse. De kommunale og selvejende institutioner er ofte tvunget til at bruge bestemte indkøbsaftaler, deltage i netværksmøder og andet, som de egentlig ikke finder nyttige. Alt sammen krav, der stækker den faglige dømmekraft og selvbestemmelsen hos den lokale ledelse”, siger Tanja Krabbe.

 

Forældretilfredshed med mindre daginstitutioner, hvor ledelsen er tæt på og forældrene involveres

“Vi ser også, at de mange institutionssammenlægninger, hvor man af sparehensyn slår mange små kommunale institutioner sammen til mega-institutioner, går imod forældrenes ønsker. Forældrene ønsker nærhed til deres børn. Små og større institutioner kan have hver deres styrker, men i de helt store institutioner kommer ledelsen for langt væk fra hverdagen. Styrken i de selvejende institutioner er netop, at ledelsesbeslutninger tages tæt på hverdagen, og at forældrene er tæt på ledelsen, siger Tanja Krabbe.

 

Hun peger på, at forældretilfredshedsundersøgelser viser, at forældrene er mere tilfredse med de selvejende og private end med de kommunale daginstitutioner.

 

“Der er masser af dygtige ledere og medarbejdere i de kommunale institutioner, men de får ikke altid lov til at udøve deres faglighed, når koncepterne dikteres fra oven og styringen er så stram. Det går ud over trivslen i de kommunale institutioner og i stigende grad også de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen. Derfor bliver mange private leverandører i stedet”, fortæller Tanja Krabbe.

 

Baggrund

Daginstitutionernes Lands-Organisation, der blev stiftet i 1926, gør opmærksom på, at daginstitutioner oprindeligt blev stiftet som selvejende, private eller frivillige initativer. Først op igennem 1950’erne blev børnepasning også en kommunal opgave.

 

For mere information, kontakt

Landsformand Peter Grevsen, 40 60 04 64 peter@grevsen.eu

Sekretariatschef Tanja Krabbe 93 39 90 65 / tanja@dlo.dk