Corona

Kompensationer for coronarelaterede merudgifter

Kompensationsmidlerne er et emne, som mange er optagede af.

 

Afsættet er at kommunerne skal fordele midlerne lige mellem dagtilbuddene, og også skal kompensere ligeligt mellem forskellige typer af dagtilbud, altså kommunale og private. Én måde at tolke det på i relation til 0-2 års-området, er at vurdere, hvorvidt de kommunale dagplejere har modtaget kompensationsmidler, og at midlerne derfor også skal tilgå de private pasningsordninger. Det er forekommet i nogle kommuner, men ikke i andre.

 

DLO har bedt ministeriet præcisere nærmere, og vil på den baggrund følge op i de konkrete kommuner, det måtte dreje sig om.

Samme situation gør sig gældende hvor der måtte være tale om, at man modtager et barn som har bopæl i en anden kommune. Her er også uens praksis i kommunerne, og vi har ligeledes bedt om en præcisering i det forhold.