Fleksibel frokostordning

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritid- og-klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudloven) (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner.

 

Den 4/3-2010 har Socialministeriet til DLO - og de øvrige høringsberettigede parter udsendt et konkret lovforslag der skal gøre loven om frokostmåltid mere fleksibel, og valgfri for forældrebestyrelser eller forældregrupperne på de enkelte enheder i områdeinstitutioner m.m.

 

Se også ministeriets høringsbrev hvorefter høringsfristen er den 16/3-2010.

 

Medlemsinstitutioner og andre interesserede er velkomne til - inden den 15/2-10 - overfor DLO at fremkomme med kommentarer og bemærkninger til lovforslaget, og på den måde være med til at kvalificere og nuancere DLOs høringssvar.

 

16-3-2010: DLOs høringssvar

Download: DLOs høringssvar (doc - 87 kb)

 

DEN VEDTAGNE LOV

 

Ministeriet har den 11. juni 2010 udsendt den vedtagne og underskrevne lov. Download loven (pdf - 260 kb)