Lukkedage i selvejende

I juni 2011 afgav Socialministeriet en vejledende udtalelse om, at Selvejende daginstitutioner gerne må undlade at holde lukke dage. Læs udtalelsen (pdf - 11 kb)

I DLOs blad Børns Hverdag bragte vi i december 2011 en artikel på baggrund af ovennævnte vejledende udtalelse. Download artiklen (pdf - 204 kb)

Københavns kommune anerkender og respekterer ikke den fortolkning, som Socialministeret giver udtryk for i den vejledende udtalelse i juni 2011. Dette har fået DLO (v. DLO Kreds Hovedstaden) til at rette fornyet henvendelse til Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, hvis ministerium, dagtilbudsområdet nu hører ind under. Ministeriet for Børn og Undervisning har den 16/2-12 sendt DLO et svar (med kopi til Københavns Kommune). I svaret bekræftes og præciseres det, at selvejende daginstitutioner gene må undlade at holde lukkedage/lukkeuger. Læs svaret til DLO (pdf - 55 kb)