Dagtilbudsloven

Mulighederne for at etablere daginstitutioner i privat regi blev, med loven der trådte i kraft den 1/10-2005, kraftigt forbedret. Loven betyder at  "Pengene følger barnet" og forældre kan - i stedet for at tage imod et kommunalt dagtilbud - vælge at pengene skal udbetales til en privatinstitution, i henhold til Lov om sociale service § 25 a. 

Samtidig er "Frit-valg-ordningen", der er obligatorisk i alle kommuner blevet forbedret med en minimumsgrænse for, hvor lavt et tilskud kommunen må give til privat pasning efter fritvalg-ordningen. Tilskuddet skal nu mindst være på 75% af den kommunale driftsudgift pr. plads i et alderssvarende kommunalt dagtilbud. 

Der er med andre ord skabt rammer for en hidtil uset liberalisering af dagtilbudsområdet. For privatinstitutioner gælder således, at driftsherren helt frit kan fastsætte størrelsen af forældrebetalingen, ligesom det med loven er gjort lovligt at driftsherren - om muligt - trækker et eventuelt overskud ud af driften. 

En privatinstitution skal ikke have nogen driftsaftale eller kontrakt med kommunen, og der er ingen pligt til at aflevere regnskab til kommunen. Privatinstitutionen skal ved etableringen godkendes af kommunen, hvis den overholder lovgivningen og kan leve op til de kommunalt fastsatte godkendelseskrav. - Krav der ikke må være skrappere end de krav, kommunen stiller til kommunens øvrige dagtilbud. 

Mulighederne for at etablere daginstitutioner i privat regi gør det muligt for  mange forældre at vælge at starte eller videreføre små, lokale daginstitutioner, frem for at have deres børn i de stadigt større og ofte sammenlagte daginstitutioner i kommunerne, som tilsyneladende langt fra er enige i udsagnet om, at "småt er godt".