Selvforvaltning

Kommuner indefryser opsparede midler:

Indefrosset eller brændt af

 

Lederartikel i DLOs blad Børns hverdag, nr. 4/2006
Af Morten Kyst, sekretariatschef i DLO, morten@dlo.dk

En række kommuner har besluttet at "indefryse" daginstitutionernes opsparede penge fra 2005.

Igennem de seneste 10-15 år er der i alle kommuner indført "selvforvaltning" eller "økonomisk decentralisering", som har givet institutionerne fleksible muligheder for at bruge penge på tværs af de forskellige konti, og mulighed for at "spare op" fra det ene år til det næste - eller bruge på forhånd af de kommende års budgetter.

Når en institution har overskud i et regnskabsår, sker der rent teknisk det, at kommunalbestyrelsen i det efterfølgende år skal vedtage at bevilge en tillægsbevilling til institutionens budget.

Disse bevillinger har igennem alle årene med selvforvaltning og økonomisk decentralisering været en formalitet - en ren ekspeditionssag, der ikke er til at komme udenom. For der er jo i realiteten tale om "institutionens penge" og kommunen er forpligtet til at yde disse tillægsbevillinger, hvis den vil leve op til de selvforvaltningskonrakter, der indgået mellem kommunen og institutionerne. Andre steder er det indskrevet i kommunens retningslinier for økonomisk decentralisering, at et overskud overføres fra det ene år til det næste.

Det har været god kommunaløkonomisk latin at institutioners overskud pr. automatik bliver overført til næste år, og det har været en vigtig læresætning for alle kommunalpolitikere, at man aldrig må løbe fra aftalerne og løfterne om overførselsadgang. Der har derfor heller ikke - før nu - været eksempler på, at kommuner har snydt institutionerne for deres surt opsparede midler.

Når nogle kommuner nu vælger ikke at give institutionerne deres overskud fra 2005 er der altså tale om et epokegørende brud med en årelang og hidtil aldrig fraveget praksis. Det er fuldstændig uhørt, og vi kan kun opfordre til at borgere og institutioner i de aktuelle kommuner lægger maksimalt pres på kommunalpolitikerne for at få omgjort disse beslutninger.

Kommunerne - eller sammenlægningsudvalgene, som rettelig i de fleste tilfælde er det politiske led, der står bag beslutningen - undskylder sig med den ekstraordinært vanskelige økonomiske situation, som kommunerne står i. Finansministeren krævede at kommunerne genåbnede budgetterne for 2006 - der skulle findes besparelser for i alt 2 milliarder i kommunerne. De fandt kun én milliard, men det stillede regeringen sig tilfreds med.

Men hvis kommunernes budgetter i 2006 overskrider en vis grænse, vil kommunen, som straf skulle betale denne overskridelse til staten. Det er for at undgå at komme til at betale denne straf til staten, at nogle kommuner har valgt at indefryse overskuddene fra 2005, således at de først udbetales i 2007.

Alene et års forsinkelse af udbetalingen / bevillingen er et meget stort problem, men det forhold at institutionerne ikke kan få skriftlige garantier for, at de så også kan regne med at få beløbet i 2007 er også et problem.

Efter DLOs opfattelse begår de pågældende kommunalbestyrelser et tillidsbrud af dimensioner. Moralsk og lokalpolitisk står politikerne med et problem.

Efter DLOs opfattelse er der grund til stor bekymring. Når politikerne ikke vil give nogen garantier for at overskuddene udbetales i 2007, må det nemlig antages at der en stor risiko for, at pengene aldrig kommer til udbetaling. Man ser det for sig: Også i 2007 står kommunerne med en meget anspændt økonomi - og politikerne vil jo sikkert erfare, at børnene i børnehaverne igennem hele 2006 har løbet glade, fornøjede og velnærede rundt. Det var altså ikke verdens undergang, at overskuddene fra 2005 blev indefrosset - og altså er det heller ikke "livsnødvendigt" heller at udbetale pengene i 2007 !

Alt i alt smager det af, at vuggestuer og børnehaver er ved at betale regningen for kommunernes store udgifter til sammenlægningsproces og kommunalreform.

Det er fuldstændig uacceptabelt og man må konkludere at tilliden til det kommunalpolitiske system er sat på en alvorlig prøve. Spørgsmålet er om nogle overskud er indefrosset - eller om institutionerne er ved blive "brændt af".