Sprogvurderinger

25/9-2012:

 

DLO har afgivet høringssvar vedr. et udkast til lovforslag, hvorefter kommunenes pligt til at udarbejde en plan for sprogvurderinger m.m. ophæves.

 

Download: DLOs høringssvar (doc - 83 kb)

Se lovforslaget (pdf - 51 kb)

Læs høringsbrev (pdf - 90 kb)