Ulovlig udlånsmodel

I forbindelse med forhandlinger om nye driftsoverenskomster for de selvejende institutioner i Silkeborg kommune - lancerede kommunen en "Udlånsmodel", hvorefter medarbejderne i de selvejende institutioner skulle ansættes i kommunen, der så efterfølgende udlånte disse til de enkelte institutioner.
 
Dette opponerede DLO og institutionerne imod, og kommunen forelagde derfor "udlånsmodellen" til vurdering hos Tilsynet under Statsforvaltningen Midtjylland. Tilsynet har i oktober måned 2010 slået fast, at en sådan model hverken er mulig eller lovlig. Arbejdsgiverkompetancen skal og kan kun ligge hos Bestyrelsen.
 
Læs Tilsynets vejledende udtalelse (pdf - 99 kb)