Påvirk de kommunale budgetforhandlinger - Få indflydelse på budgetforhandlingerne

Torsdag d. 25. maj 2023

DLOs medlemmer kan få sparring til at påvirke kommunalforhandlingerne til at prioritere dagtilbudsområdet, så der allokeres flere penge til området næste år - eller planlagte besparelser rulles tilbage. 

 

I anledning af valgkampen tilbyder DLO gratis rådgivning og sparring til alle ledere og bestyrelsesmedlemmer til at påvirke politikerne. Vi har brug for, at alle kræfter sættes ind for at politikerne - på Christiansborg og kommunalt -  forstår, at flere penge og bedre vilkår er helt nødvendige på dagtilbudsområdet. 

 

Her får du en skabelon til høringssvar eller henvendelse fra din daginstitution til politikerne i din kommune.

 

Hvis du vil påvirke de kommunale budgetforhandlinger så daginstitutionsområdet får bedre vilkår næste år, så kan du:

 

1. Få oplyst hos forvaltningen, hvad tidsplanen er for udvalgets behandling af budgetforslag. Så ved du, hvornår Børne- og udvalget (måske er navnet lidt anderledes, men det udvalg, der behandler spørgsmål på børneområdet) næste gang behandler budgetforslag - de er typisk i gang netop nu. Forvaltningen skal oplyse helt overordnet, hvad der er på dagsordenen for udvalgenes møder, og hvornår møderne finder sted. Oplysningerne findes typisk på kommunens hjemmeside, men du kan bede om at få vejledning i, hvor du finder oplysningerne. 

 

2. Se på kommunens hjemmeside, hvilke kommunalpolitikere er medlem af Børne- og ungeudvalget. Du kan simpelthen google, eller du kan lede under 'om kommunen' og finde det udvalg, der behandler spørgsmål på børneområdet. Typisk står politikernes telefonnumre eller email adresser også på kommunens hjemmeside. 

 

3. Skriv til den eller de kommunalpolitikere, du sympatiserer med, eller som du tror sympatiserer med din sag. Skriv kort og start med at sige, hvad du ønsker (fx at der ikke spares næste år), skriv hvorfor (skriv konkrete eksempler på, hvordan besparelserne har ramt jeres institution) og skriv herefter, hvad færre besparelser/flere penge konkret vil give af forbedringer. Fokusér på effekten for børnene.

 

Herefter kan du komme med uddybende beregninger og argumenter, der underbygger din påstand. 

 

4. Følg mailen op med en opringning, hvor du spørger politikeren, om de støtter din sag, hvad de vil gøre konkret for at kæmpe sagen, og om du kan hjælpe med flere argumenter/flere beregninger/ hvad politikeren har brug for. 

 

5. Ring til DLO for konkret sparring.