Start en ny privat institution

Hvordan etableres en privat daginstitution? Mange privatinstitutioner, der godkendes af kommunerne, er eksisterende daginstitutioner, som af den ene eller anden grund ønsker at videreføre driften - men fremover som privat.

  

Hvis man vil oprette et nyt privat dagtilbud er der flere ting, der som udgangspunkt skal klarlægges:

  • Har man egnede lokaler?
  • Hvilken selskabsform skal anvendes?
  • Skal det være en nonprofit eller kommerciel privat daginstitution?
  • Hvordan kan økonomien i institutionen hænge sammen?

Få hjælp til processen hos DLO

I DLO tilbyder vi et opstartsmedlemskab. Det er et medlemskab til dig, der er i gang med eller går med drømmen om at starte en daginstitution og som har brug for en erfaren sparringspartner. Som opstartsmedlem i DLO hjælper vi dig med at komme godt fra start med din nye private daginstitution. Vi har stor erfaring med at hjælpe privatinstitutioner til verden - og med at rådgive og vejlede privatinstitutioner, der er i drift. Du kan læse om de mange fordele ved medlemskab, eller melde dig ind her.

 

Sådan etableres private daginstitutioner

Mange af de forhold man skal tage højde for ved opstart har vi beskrevet i "Guide om opstart af privat daginstitution".

 

Om guiden

Guiden er opdelt i 6 afsnit - således at der er selvstændige afsnit, alt efter ens udgangspunkt. Skal privatinstitutionen fx være en enkeltmandsejet virksomhed, en bestyrelsesledet non-profit selvejende privat institution eller en forening?

 

Der er også et afsnit, som er møntet på allerede etablerede selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, som ønsker at "konvertere til"  privatinstitution. Denne konvertering har vi også skrevet om her.

 

Ovennævnte betyder, at der er en del gentagelser i de forskellige afsnit i guiden, hvorfor vi anbefaler, at man kun læser indledningen og det afsnit, der passer til den situation, man befinder sig i. 

 

Guiden er relevant uanset om det er en privat vuggestue eller en privat børnehave, I ønsker at starte.

FÅ DLO's STARTGUIDE gratis kontakt os nu