Start en ny privat institution

Hvordan etableres en privat daginstitution? Mange privatinstitutioner, der godkendes af kommunerne, er eksisterende daginstitutioner, som af den ene eller anden grund ønsker at videreføre driften - men fremover som privat.

  

I stigende omfang ser man for eksempel, at kommunale daginstitutioner ønsker at overgå til at være en privat daginstitution.

 

Hvis man vil oprette et nyt privat dagtilbud er der flere ting, der som udgangspunkt skal klarlægges:

  • Har man egnede lokaler?
  • Hvilken selskabsform skal anvendes?
  • Skal det være en "non-profit" eller kommerciel privat daginstitution?
  • Hvordan kan økonomien i institutionen hænge sammen?

Opstartsmedlem

Som opstartsmedlem i DLO hjælper vi dig med at komme godt fra start med din nye private daginstitution. Medlemsskabet er for dig som er i gang med at starte en daginstitution op, og som har brug for en erfaren sparringspartner, så der ikke bliver begået dyre fodfejl fra start. Du kan læse om de mange fordele ved medlemskab, eller melde dig ind her.

 

Sådan etableres private daginstitutioner

Mange af de forhold man skal tage højde for ved opstart er detaljeret beskrevet i "Guide om opstart af privat daginstitution", som er udarbejdet af Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO).

 

Vi har stor erfaring med at hjælpe privatinstitutioner til verden - og med at rådgive og vejlede privatinstitutioner, der er i drift.

 

Om startguiden

Guiden er opdelt i 6 afsnit - således at der er selvstændige afsnit, alt efter hvilket udgangspunkt man har eller ønsker. Skal privatinstitutionen f.eks. være en enkeltmandsejet virksomhed eller skal det være en bestyrelsesledet non-profit selvejende privat institution eller en forening?

 

Der er også et afsnit, som er møntet på allerede etablerede selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, som ønsker at "konvertere" til at blive en privatinstitution. Denne konverterting har vi også skrevet om her.

 

Ovennævnte betyder, at der er en del gentagelser i de forskellige afsnit i guiden, hvorfor vi anbefaler, at man kun læser indledningen og det afsnit, der passer til den situation, man befinder sig i. 

 

Guiden er relevant uanset om det er en privat vuggestue eller en privat børnehave, man ønsker at starte.

FÅ DLO's STARTGUIDE gratis kontakt os nu