Tiltrædelsesoverenskomst mellem DLO og FOA

DLO har indgået tiltrædelsesoverenskomst med FOA, som de enkelte medlemsinstitutioner, der er godkendt til privat drift eller som puljeordning, kan tiltræde ved underskrift af en tiltrædelsesaftale.

 

Se overenskomsten og DLOs vejledning om resultaterne:

  • Overenskomst DLO-FOA 2018-21
  • DLOs vejledning om overenskomsten

 

Løntrin

Pr. 1. oktober 2019 findes løntrinene på side 23 i FOA lønmagasin her, og skal så tillægges for pædagogmedhjælpere et tillæg på 1.800 kr. om året og for pædagogiske assistenter 2.000 kr. om året (prisniveau 31. marts 2000). Tillæggene skal ganges med reguleringsprocenten for 1. oktober 2019, som er 1,390861.

 

Alle tillæg skal ganges med den aktuelle reguleringsprocent. 

Eksempel: TR-tillæg, OK § 15, stk. 3:

Løntillæg kr. 6.400 (31.3.2000) x 1,390861 = kr. 8.901,51

 

Pr. 1. april 2019 tillagdes løntrinene for pædagogmedhjælpere 1.800 kr. om året og løntrin for pædagogiske assistenter 2.000 kr. om året (prisniveau 31. marts 2000).Tillæggene skal ganges med reguleringsprocenten, som pr. 1. april er 1,377253. Se tabeller for månedsløb pr. april 2019

 

 

Tiltrædelse

Institutioner, der er medlem af DLO, og som ønsker at tiltræde overenskomsten, kan tiltræde overenskomsten ved at udfylde og underskrive en tiltrædelsesblanket. Tiltrædelsesaftalen sendes til underskrift hos DLO og herefter FOA. Herefter er det pædagogiske personale institutionen omfattet af overenskomsten mellem DLO og FOA. Det er gratis for medlemsinstitutioner at tiltræde overenskomsten.

Tiltrædelsesblanket DLO-FOA-overenskomsten

 

 

Tidligere overenskomster